Σημαντική εξέλιξη στο Ευρωπαικό Δικαστήριο (5/30/2019) - Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για Κουμπάρα-Διακοφτό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο εξετάζει την αίτηση ακύρωσης της άδειας για σύνθετο τουριστικό κατάλυμμα στην περιοχή Κουμπάρα-Διακοφτό, απεύθυνε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ) για το αν η αίτηση πρέπει ν’απορριφθεί επειδή κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Το ΕΔ απάντηση ότι η αίτηση πρέπει να εξεταστεί επειδή η χορήγηση της άδειας δεν δημοσιοποιήθηκε επαρκώς. Το… Συνεχίστε την ανάγνωση
Εκθεση ελέγχου 2018 του σώματος επιθεωρητών και ελεγκτών ΥΠΕΝ (4/30/2019) - Πλήθος αυθαιρεσιών στο έργο "Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα (και των υποστηρικτικών αυτού έργων)" στην θέση Κουμπάρα - Διακοφτό στην Ίο, διαπιστώνει η νέα τακτική περιβαλλοντική επιθεώρηση του 2018, που έγινε από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και δημοσιεύθηκε στις 16.04.2019. Με το έγγραφο καλείται η παραβάτρια εταιρεία 105 Α.Ε. να απαντήσει επί των διαπιστώσεων του ελέγχου. Δείτε την Έκθεση Ελέγχου… Συνεχίστε την ανάγνωση
ΕΜΠ – πρότυπος χωροταξικός σχεδιασμός Ίου (2/4/2019) - Παρατίθεται απόσπασμα μελέτης του Πολυτεχνείου του 2010, με θέμα "Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Νήσου Ίου με στόχο την ανάδειξη  και προστασία της φυσιογνωμίας της".   Συνεχίστε την ανάγνωση
WWF – αίτηση για αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (9/19/2017) - Επιστολή με αίτημα για δράση αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, υπέβαλε προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, το WWF Ελλάς, παράρτημα της γνωστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις, για την προαγωγή της περιβαλλοντικής προστασίας, για την περιβαλλοντική ζημιά στην περιοχή του Έλους Παππά στην Ίο. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής πατώντας εδώ… Συνεχίστε την ανάγνωση
Εκθεση επιθεωρητών για τη θέση Κουμπάρα-Διακοφτό στην Ίο (4/24/2017) - Διαβάστε την έκθεση των επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας, για τις παραβιάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για το "έργο" στην θέση Κουμπάρα - Διακοφτό στην Ίο. 4.2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Συνεχίστε την ανάγνωση
Έρώτηση ΚΚΕ για τη δράση Μιχαλόπουλου στην Ίο (4/12/2017) - Ερώτηση υπέβαλαν τρεις βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, οι  Σταύρος Τάσσος, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενεργείας, Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα την "Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ίου από τις αυθαιρεσίες μεγαλοεπιχειρηματία στο νησί".   Συνεχίστε την ανάγνωση
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟ (3/10/2017) - Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει, στην εταιρεία 105 Α.Ε, για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 4.4 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟ Συνεχίστε την ανάγνωση
Άμεση απειλή της Ίου με περιβαλλοντική καταστροφή (11/21/2016) - Παρατίθεται ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Συρμαλένιου και Αλεξόπουλου, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού και Ανάπτυξης, με θέμα "Άμεση απειλή της Ίου Κυκλάδων με περιβαλλοντική καταστροφή". ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Συνεχίστε την ανάγνωση
Έκθεση Αυτοψίας 26-02-2016 (2/26/2016) - Έκθεση αυτοψίας της περιφερειακής διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην θέση Κουμπάρα - Διακοφτό, με ημερομηνία 26/2/2016. 4.1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 26-02-2016 Συνεχίστε την ανάγνωση
Αίτηση αναστολής ΣτΕ (2/22/2016) - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 6.2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕ Συνεχίστε την ανάγνωση