Διαβάστε την έκθεση των επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας, για τις παραβιάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για το “έργο” στην θέση Κουμπάρα – Διακοφτό στην Ίο.

4.2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ