Εκθεση ελέγχου 2018 του σώματος επιθεωρητών και ελεγκτών ΥΠΕΝ

Πλήθος αυθαιρεσιών στο έργο “Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα (και των υποστηρικτικών αυτού έργων)” στην θέση Κουμπάρα – Διακοφτό στην Ίο, διαπιστώνει η νέα τακτική περιβαλλοντική επιθεώρηση του 2018, που έγινε από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και δημοσιεύθηκε στις 16.04.2019. Με το έγγραφο καλείται η παραβάτρια εταιρεία 105 Α.Ε. να απαντήσει επί των διαπιστώσεων του […]

WWF – αίτηση για αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας

Επιστολή με αίτημα για δράση αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, υπέβαλε προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, το WWF Ελλάς, παράρτημα της γνωστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις, για την προαγωγή της περιβαλλοντικής προστασίας, για την περιβαλλοντική ζημιά στην περιοχή του Έλους Παππά στην Ίο.