Γίνετε Μέλος

Το Σωματείο “Σώστε την Ίο” αποτελείται από φίλους και κατοίκους του νησιού οι οποίοι δεν συμφωνούν με την ισχύουσα ανάπτυξη του νησιού. Αυτό που πρεσβεύουμε και αναζητούμε, είναι η βιώσιμη και φιλική ανάπτυξη που συμβαδίζει με το φυσικό χαρακτήρα του νησιού, τα οφέλη της οποίας διαμοιράζονται στη τοπική κοινωνία.

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλη τη φόρμα

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ετήσια συνδρομή είναι €30, η οποία θα πληρωθεί με την επιτυχή εγγραφή σας ως Μέλος του Σωματείου. Επίσης, παροτρύνουμε όλα τα Μέλη μας να συμμετέχουν στις περισσότερες Δράσεις του Σωματείου και στη Γενική Συνέλευση, όσο αυτό ειναι εφικτό.