Πικρί Νερό

Ένα επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή Πικρί Νερό, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου και παραθεριστικών κατοικιών, συνολικής χωρητικότητας 500 κλινών, καθώς και δύο συναφή σχέδια στις περιοχές Κουμπάρα και Παπά-Λουκά, έχουν χαρακτηριστεί ως «στρατηγικά» από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

Το σωματείο «Σώστε την Ίο» αντιτίθεται στο επενδυτικό σχέδιο στο Πικρί Νερό, καθώς δεν συνάδει με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του νησιού και δεν προάγει την αειφόρο ανάπτυξη. Το επενδυτικό σχέδιο επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει χωροταξικό σχέδιο για το σύνολο του νησιού, δημιουργώντας έτσι τετελεσμένα και δυσχεραίνοντας τον ορθολογικό σχεδιασμό. Οι μελέτες που συνοδεύουν το επενδυτικό σχέδιο αναφέρονται απαξωτικά στο τουριστικό προϊόν που προσφέρουν οι τοπικές επιχειρήσεις στην Ίο.

Ένα επενδυτικό σχέδιο μεγάλου μεγέθους όπως αυτό στο Πικρί Νερό θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση στην φέρουσα ικανότητα του νησιού. Η πίεση αυτή, καθώς και η έλλειψη ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού για το νησί ήταν οι δύο καθοριστικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Μάϊο του 2022 να ακυρώσει προγενέστερο επενδυτικό σχέδιο από τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κουμπάρα.

Όπως και στην περίπτωση της Κουμπάρας, ένα τουριστικό χωριό στο Πικρί Νερό θα επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό το ευαίσθητο οικοσύστημα του νησιού. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ορθολογικής Εταιρείας, η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος έχουν χαρακτηριστεί «Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά και την Βιοποικιλότητα» (Σ.Π.Π). Αποτελούν σημαντικές περιοχές για την αναπαραγωγή θαλασσοπουλιών και αρπακτικών. Υπάρχει καταφύγιο άγριας ζωής στην Ίο, προστατευόμενο με νόμο (ΦΕΚ 600/Β/30-4-1976) που καλύπτει 37.000 στρέμματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η περιοχή έχει πέντε μικρούς νησιωτικούς υδροβιοτόπους, όπου βρίσκονται θηλαστικά, πουλιά, αμφίβια και ψάρια. Το θαλάσσιο οικοσύστημα έχει επίσης ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Η ανάπτυξη ενός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Πικρί Νερό, το οποίο γειτνιάζει στενά με την προστατευόμενη περιοχή, θα βάλει σε κίνδυνο το ευαίσθητο αυτό οικοσύστημα, υποβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον του νησιού, και την ελκυστικότητά του ως τουριστικό προορισμό.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, το επενδυτικό σχέδιο στο Πικρί Νερό βγήκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το σωματείο μας υπέβαλλε εκτενές υπόμνημα αντιρρήσεων, που μπορείτε να δείτε εδώ. Το σωματείο μας θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του και σε μελλοντικό στάδιο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν χρειαστεί. Για να βοηθήσουμε το #SavePikriNero ξεκινήσαμε ένα ψήφισμα στο https://save–ios.gr/en/save–pikri–nero/. Το εν λόγω ψήφισμα περιέχει υπογραφές όσων επηρεάζονται άμεσα από τις επεμβάσεις στο νησί. Αν είστε κάτοικος της Ίου ή έχετε ιδιοκτησία στο νησί και υποστηρίζετε την προσπάθειά μας, παρακαλούμε υπογράψτε την αίτηση (τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέρος ενός συλλογικού εγγράφου που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας).