Ράχες Παππά

Στην περιοχή «Ράχες Παππά» της Ίου έχει οικοδομηθεί το ξενοδοχείο κατηγορίας πέντε αστέρων, με την επωνυμία Calilo. Στο κομμάτι της περιοχής κοντά στην θάλασσα υπήρχε προστατευόμενος υγρότοπος, ο οποίος τροφοδοτούταν από ρέματα που ερχόταν από τις γύρω βουνοπλαγιές. Ο υγρότοπος αυτός έχει πλέον καταστραφεί, και ρέματα που τον τροφοδοτούσαν έχουν επιχωματωθεί. Η περιοχή του υγρότοπου και των ρεμάτων έχει μετατραπεί σε χώρο του ξενοδοχείου.


Παραλία & Υγρότοπος

Οι πρώτες φωτογραφίες δείχνουν το μαγευτικό τοπίο πριν τις επεμβάσεις. Ο υγροτοπος ήταν ζωντανή και βαθιά λίμνη, με ψάρια, και τροφοδοτούταν από ρέματα που ερχόταν από τις γύρω βουνοπλαγιές. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες δείχνουν το τοπίο μετά την κατασκευή του ξενοδοχείου. Ο υγρότοπος είναι νεκρός, ρέματα έχουν επιχωματωθεί, και το τοπίο έχει αλλοιωθεί ριζικά.

Δυσκολία εισόδου

Η παραλία είναι πλέον δύσκολα προσβάσιμη στο κοινo. Oι ομπρέλες του ξενοδοχείου την καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη.