Από το 2011 έχει ολοκληρωθεί η μελέτη με τίτλο «Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός της Νήσου Ίου», η οποία εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Ιωσήφ Στεφάνου. Στόχος της μελέτης ήταν η ανάδειξη τόσο της φυσιογνωμίας του νησιού, όσο και η αειφόρος ανάπτυξή του βάσει οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνιστωσών. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, η μελέτη αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί. Τα αναγραφόμενα και προτεινόμενα στη μελέτη αυτή, η οποία εκπονήθηκε με πρωτοβουλία και χρήματα κρατικών φορέων, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την ανάπτυξη που προωθείται τα τελευταία χρόνια στο νησί.

Πατήστε στο παρακάτω link για να διαβάσετε τη μελέτη:

Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Νήσου Ίου