Ίος – Παππάς χωρίς..έλος

Ακολουθεί απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ της 2/11/2008 με τίτλο “Μπαζώστε, αξιοποιήστε, στεγνώστε, τελειώσατε…”

Παππάς χωρίς … έλος
Το προ διετίας παρθένο έλος Παππά στην Ιο έχει αλλάξει όψη σήμερα. Το τοπίο έχει αλλοιωθεί από περιφράξεις στην πλαγιά και ο δρόμος τέμνει τον υγρότοπο

Το έλος Παππά, όταν καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2006 στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταγραφής των Υγροτόπων του Αιγαίου, ήταν μια σχετικά παρθένα περιοχή, με τυπική υγροτοπική βλάστηση και παρουσία νερού όλο τον χρόνο. Τον Ιούνιο του 2008 έγινε επανάληψη της καταγραφής από ερευνητή του WWF Ελλάδος και διαπιστώθηκαν μια σειρά από παρεμβάσεις που αλλοιώνουν σημαντικά τη φυσιογνωμία της περιοχής όπως:

* Περίφραξη της πλαγιάς με ξερολιθιά σε μεγάλο μήκος και με ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου σε μεγάλη έκταση και αποκλεισμός της παραλίας από την ενδοχώρα. * Κατασκευή δρόμου που καταλήγει στην παραλία και τέμνει τον υγρότοπο λίγο πριν από την εκβολή του.

* Εγκιβωτισμός του ρέματος. * Εκχέρσωση μέρους της φυσικής υγροτοπικής βλάστησης και μεγάλου τμήματος της νότιας πλαγιάς από τη φυσική μακκία και τα φρύγανα και αντικατάστασή τους με κυπαρίσσια, πλατάνια και φοινικοειδή σε γραμμικούς σχηματισμούς.

* Αντληση του γλυκού νερού από το ρέμα για τα φυτά.

Επιπλέον, πρόσφατη έκθεση αυτοψίας από το Πολεοδομικό Γραφείο Κυκλάδων (έκθεση αυτοψίας 36/08) πιστοποιεί μια σειρά από παραβάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας. Το έλος Παππά έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας. Ενέργειες όπως αυτές που καταγράφηκαν απαγορεύονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.


Πηγή