Έκθεση Αυτοψίας 26-02-2016

Έκθεση αυτοψίας της περιφερειακής διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην θέση Κουμπάρα – Διακοφτό, με ημερομηνία 26/2/2016.

4.1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 26-02-2016