Άμεση απειλή της Ίου με περιβαλλοντική καταστροφή

Παρατίθεται ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Συρμαλένιου και Αλεξόπουλου, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού και Ανάπτυξης, με θέμα “Άμεση απειλή της Ίου Κυκλάδων με περιβαλλοντική καταστροφή”.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ