Εκθεση επιθεωρητών για τη θέση Κουμπάρα-Διακοφτό στην Ίο

Διαβάστε την έκθεση των επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας, για τις παραβιάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για το “έργο” στην θέση Κουμπάρα – Διακοφτό στην Ίο.

4.2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ