ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΟΥ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Η επένδυση τσιμέντωσης της άλλοτε πανέμορφης ακτής στην Κουμπάρα της Ίου είναι η μύτη σε ένα ογκώδες, καταστροφικό, μη-βιώσιμο και δυσώδες κρατικοδίαιτο μοντέλο τουριστικής υπερ-ανάπτυξης. Κρατικοδίαιτο. Δηλαδή, επιδοτούμενο με χρήμα από τον κρατικό προϋπολογισμό.Ο επιχειρηματίας Άγγελος Μιχαλόπουλος είναι ιδιοκτήτης ή μέλος ΔΣ σε τουλάχιστον 4 εταιρείες που κατασκευάζουν τεράστιες εγκαταστάσεις και καταστρέφουν το όμορφο νησί. H μεγάλης έκτασης καταστροφή της Ίου σπάει σε κομμάτια που μοιράζονται σε μικρότερες ανώνυμες εταιρείες. Αποτέλεσμα; Διεκδικείται και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνολική επιχορήγηση και βέβαια χάνονται τα ίχνη…
Σημειώνουμε:
  1. Sharivan Limited: Αυθαιρέτησε και κατέστρεψε το Έλος Παπά / https://wwfaction.wordpress.com/2010/09/13/elos_papa/
  2. ΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. (υπό σύσταση): Έχει εγκριθεί επιχορήγηση 6.996.500,00 € για την ίδρυση τουριστικού λιµένα σκαφών αναψυχής, δυναµικότητας 175 σκαφών στον όρµο “Τρεις Εκκλησιές” Ίου Κυκλάδων
  3. ΝΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΝΕΡΟ Α.Ε., (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ 695/09.02.2015): Λαμβάνει 6.471.261,25 € για την ίδρυση νέας ξενοδοχειακης µονάδας 5 αστέρων 240 κλινών / Απόφαση ένταξης στον επενδυτικό νόμο με ΑΔΑ ΩΧΥΝΦ-ΘΟΩ https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A7%CE%A5%CE%9D%CE%A6-%CE%98%CE%9F%CE%A9/document?inline=true
  4. LUCAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε δ.τ. «LUCAS ΑΕ» (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ 325/23.01.2015): Έχει εγκριθεί επιχορήγηση 1.832.342,79 € για ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 5* δυναμικότητας 62 κλινών στη θέση Κάμπος Παπά-Παπά Ράχη του ∆ήµου ΙΗΤΩΝ / Απόφαση ένταξης στον επενδυτικό νόμο https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%9D%CE%9F%CE%A6%CE%A6-%CE%9B%CE%9B3/document?inline=true

Το ΦΕΚ σύστασης μιας από τις εταιρείες που έλαβαν σημαντική κρατική επιδότηση για ανέγερση μέρους του ξενοδοχειακού κολοσσού στην Ίο
Αυτό το μοντέλο εννοείται πως περπατάει πάνω σε ένα αδυσώπητα καταστροφικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, στην εντελώς αδιαφανή και παγίως πελατειακή (aka φωτογραφική) νομοθεσία και αντίστοιχες διοικητικές αποφάσεις, και βέβαια στην ψευδαίσθηση ότι η καταστροφή θα φέρει ανάπτυξη (ακόμα και αν την πληρώνουμε με κρατικό χρήμα).