ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΥ