Μόνο ζητούμενο: πρόσβαση σε όλες τις παραλίες

Άρθρο της Εφημερίδας ΙΟΣ, τεύχος 306 – Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2018


ΜΟΝΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ OΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

O Toυρισμός στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Νιο παραμένει ένας τομέας της οικονομίας υγιής και αδιάκοπα αναπτυσσόμενος. Στην εξέλιξή του στηρίζεται τόσο η οικονομική ανάκαμψη της χώρας όσο και το μέλλον του νησιού. Οι προοπτικές για το καλοκαίρι του 2018 είναι περισσότερο από ευοίωνες.

  • Η τουριστική υποδομή του νησιού βελτιώνεται.
  • Νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες διαφαίνονται στον ορίζοντα και το ενδιαφέρον για το νησί αυξάνεται.
  • Τελευταία προσελκύεται και ο φυσιολατρικός τουρισμός, γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθούν και να σημανθούν τα παλαιά μονοπάτια και να γίνει η Νιος  πόλος έλξης διαφορετικών επισκεπτών. Περισσότερο «οικολόγων», περισσότερο «ψαγμένων». Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον του νησιού αλλά και την προστασία του.

Κι όμως, στην εξέλιξη αυτή έρχεται μια νέα τάση να αποτελέσει τροχοπέδη: Τα τελευταία χρόνια έχουν πουληθεί σημαντικές παραθαλάσσιες εκτάσεις σε έναν αριθμό επενδυτών.   Άλλοι από τους αγοραστές ενδιαφέρονται να τις αξιοποιήσουν με επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα και άλλοι ως ιδιωτικές κατοικίες.  Οι περισσότεροι όμως από αυτούς δυστυχώς  δυσχεραίνουν ή και αποκλείουν την πρόσβαση στον αιγιαλό, στους απλούς πολίτες, μόνιμους κατοίκους, παραθεριστές ή και επισκέπτες του νησιού μας.

Η πρακτική αυτή έχει γίνει αντιληπτή και δεν εγκρίνεται από τους περισσότερο σώφρονες κατοίκους της Νιος.  Υπάρχουν και κάποιοι που εξαρτούν προσωπικά συμφέροντα από τους  εν λόγω επενδυτές και δέχονται αδιαμαρτύρητα τον αποκλεισμό των παραλιών: “Μα να περνάει μέσα από το σπίτι του άλλου για να φτάσει στη θάλασσα”, ρωτούν χαρακτηριστικά,  τελώντας σε παντελή άγνοια της νομοθεσίας και των μακροχρόνιων συνεπειών μιας τέτοιας πρακτικής.

Καλώ τους επιχειρηματίες του νησιού να σκεφτούν σε πόσες παραλίες θα είναι δυνατόν να στέλνουν τους πελάτες τους σε μερικά χρόνια.  Χρόνο με το χρόνο «σβήνουν» από το  χάρτη της προσβασιμότητας όλο και περισσότερες παραλίες του νησιού.  Στο τέλος, θα απομείνουν ελάχιστες και θα εκλείψει ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα του τουρίστα να  επισκεφθεί το νησί: Οι υπέροχες, πολλές και ελεύθερα προσβάσιμες παραλίες.

Ως νομικός οφείλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει προσχωρήσει (με το άρθρο 1 του ν.855/1978) στη Διεθνή Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλασσίου  περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου. Από το 2011 με την με αριθ. 2009/89/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε ισχύ το  «Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου». Με βάση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να θεσπίσουν τα  κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνουν τη δημόσια πρόσβαση στη θάλασσα και κατά μήκος της ακτής, να διατηρούν ανοικτές τις περιοχές και να προωθήσουν την ολοκληρωμένη  διαχείριση και την μείωση των οικονομικών πιέσεων.

Ο Δήμος Ιητών διαθέτει ένα πανίσχυρο νομικό οπλοστάσιο, αν αποφασίσει, όπως οφείλει, να παρέμβει για να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλες, ανεξαιρέτως, τις  παραλίες του νησιού. Έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να φροντίσει τα παλαιά μονοπάτια που εγγυώνται την προσβασιμότητα. Θα πρέπει όμως να συντελέσει και στη  δημιουργία ενός περιφερειακού δρόμου, ο οποίος θα βελτιώνει τη σύνδεση όλων των περιοχών του νησιού και θα διευκολύνει την προσβασιμότητα σε όλα τα σημεία του Αιγιαλού.  Ο  Σύνδεσμος των Ιητών, ανέκαθεν ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος του νησιού, και χωρίς ποτέ να έχει ιδιοτελή κίνητρα, θα δείξει την αμέριστη συμπαράστασή του στο Δήμο, σε κάθε του προσπάθεια για την διασφάλιση της πρόσβασης στον αιγιαλό, σε όλους τους πολίτες.

Μιχάλης Γ. Μερσίνης
Δ.Ν. Δικηγόρος