ΕΜΠ – πρότυπος χωροταξικός σχεδιασμός Ίου

Παρατίθεται απόσπασμα μελέτης του Πολυτεχνείου του 2010, με θέμα “Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Νήσου Ίου με στόχο την ανάδειξη  και προστασία της φυσιογνωμίας της”.

Download (PDF, 2.1MB)