Αμειβόμενη Περιβαλλοντική Πρακτική Άσκηση

Στα πλαίσια της προώθησης των σκοπών του σωματείου μας και της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης στην Ίο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εργασία για ένα άτομο για 12 μήνες.

Η θέση είναι αμοιβόμενη, με 8ωρη πλήρη απασχόληση, και με έναρξη στις αρχές του 2023.

Δραστηριότητες & Ευθύνες

 

Σχέση με την Τοπική Κοινωνία
 • Διοργάνωση δράσεων καθαρισμού παραλιών.
 • Διοργάνωση πρωτοβουλιών για την βελτίωση και διάχυση των τοπικών γνώσεων για την φύση, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ανάπτυξη τοπικών δικτύων συνεργασίας 
 • Πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις με τοπικές επιχειρήσεις.
 • Στήριξη έργων όπως πράσινες υποδομές και μικρο-φράγματα.
 • Υποστήριξη διαχείρισης εκδηλώσεων (Συναυλίες, Δημόσιες ομιλίες, εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια.)
Επικοινωνία

Βοήθεια στη διαχείριση της επικοινωνίας του Σωματείου.

 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram).
 • Ενημερωτικά δελτία.
 • Διαχείριση ιστοσελίδων.
 • Μεταφράσεις.
Έρευνα

Ανάπτυξη γνώσεων, τοπικών δεδομένων και πληροφοριών για το Σωματείο σε τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη: Νερό, Ενέργεια, Απόβλητα, Βιώσιμος Τουρισμός.

 

Ο υποψήφιος

 • Πρέπει να είναι άνεργος αυτή τη στιγμή.
 • Κατά προτίμηση με έδρα την Ίο ή καταγωγή από την Ίο.
 • Ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
 • Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων.
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυναμικότητα, ενθουσιασμός και πάθος για την βιώσιμη ανάπτυξη.
 
 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο info@save-ios.gr πριν από τις 13 Δεκεμβρίου 2022.

Save Ios Association

Το σωματείο «Σώστε την Ίο (Save Ios)» αποτελείται από μέλη που τους ενώνει η αγάπη τους για την Ίο και την φυσική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του νησιού που να είναι συμβατές με την φυσιογνωμία και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της Ίου θα πρέπει να ωφελεί όλους τους κατοίκους της, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους, ότι ο φυσικός πλούτος της θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμος σε όλους, και ότι η ιστορική, φυσική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της θα πρέπει να προστατευθεί.