Το σωματείο μας κέρδισε μια αγωγή SLAPP

Λάβαμε το πλήρες κείμενο της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίπτεται η αγωγή του κ. Μιχαλόπουλου κατά του σωματείου μας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αγωγή αφορούσε αναπαραγωγή που είχαμε κάνει στην ιστοσελίδα μας άρθρου της Εφημερίδας των Συντακτών σχετικά με ποινή φυλάκισης με αναστολή που είχε επιβάλλει το Τριμελές Πρωτοδικείο Νάξου στη νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας 105 ΑΕ τον Δεκέμβριο του 2021. Το άρθρο της ΕφΣυν λανθασμένα ανέφερε ότι η ποινή αφορούσε τον κ. Μιχαλόπουλο, κάτι που η ΕφΣυν διόρθωσε μετά από μερικές μέρες. Το σωματείο μας είχε κάνει τη σχετική διόρθωση όταν το άρθρο είχε πρωτο-δημοσιευθεί, σε εισαγωγικό σημείωμα πριν την αναπαραγωγή του άρθρου. Ο κ. Μιχαλόπουλος όμως έκανε αγωγή κατά του σωματείου μας για ηθική βλάβη και προσβολή της προσωπικότητάς του, ζητώντας μας 120.000 Ευρώ. Ζητούσε επίσης 120.000 Ευρώ από το μέλος του σωματείου μας και Αντιπρόεδρο του πρώτου ΔΣ του, Andrea Bosco, επειδή η ιστοσελίδα μας είναι καταχωρημένη στο όνομά του. Ζητούσε τέλος προσωπική κράτηση ενός έτους για τον κ. Bosco, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΉ, ΑΛΛΆ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΌΠΟ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΌ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΜΑΣ. Η απόφαση αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Από την εξαντλητική επισκόπηση του προσκομισθέντος από τους διαδίκους αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο έχει σχηματίσει στέρεα δικανική πεποίθηση για την αχθείσα ενώπιόν του διαφορά, και καταλήγει στην κρίση πως η αγωγή τυγχάνει ουσιαστικά αβάσιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα, καθώς η αναφερόμενη στο επίμαχο δημοσίευμα ποινική καταδίκη αφορούσε σε κάθε περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας οικονομικών συμφερόντων του ενάγοντος, αφετέρου η δημοσίευση έγινε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον του εναγόμενου σωματείου και προς διαφύλαξη των συμφερόντων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του νησιού της Ίου, στα πλαίσια της δράσης του εναγόμενου σωματείου για την ενημέρωση του κοινού όσο αφορά στον αγώνα του για την προστασία του νησιού από την ανεξέλεγκτη ανέγερση υψηλών και ογκωδών οικοδομών κι’εγκαταστάσεων και όχι με σκοπό να υποστεί βλάβη η προσωπικότητα του ενάγοντος, όπως αβάσιμα διατείνεται ο ίδιος στην ένδικη αγωγή του, δεδομένου πρωτίστως ότι στο επίμαχο δημοσίευμα λάμβανε χώρα ρητή αναφορά ότι η καταδίκη δεν αφορά σ’αυτόν προσωπικά, δήλωση στην οποία το εναγόμενο σωματείο προέβη πολλάκις τόσο στο αρχικό επίμαχο δημοσίευμα όσο και σε μεταγενέστερα δημοσιεύματα…». Το δικαστήριο επίσης «καταδικάζει τον ενάγοντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εναγόμενων, τα οποία ορίζει στο ποσό των δυο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2400 €).»

Με λίγα λόγια, το δικαστήριο αναγνωρίζει (α) ότι ο κ. Μιχαλόπουλος ουσιαστικά κινεί τα νήματα πίσω από την εταρεία 105 ΑΕ, όσο και αν «κρύβεται» πίσω από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής όταν η εταιρεία λαμβάνει ποινικές καταδίκες, (β) το σωματείο μας έχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της Ίου από ανεξέλεγκτες οικοδομικές και άλλες δραστηριότητες, και (γ) το σωματείο μας ενήργησε με γνώμονα την ενημέρωση του κοινού για πραγματικά γεγονότα και όχι την διασπορά ψευδών ειδήσεων για τον κ. Μιχαλόπουλο. ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΘΗΚΕ. Είναι επίσης σημαντικό για εμας ότι το δικαστήριο υποχρεώνει τον κ. Μιχαλόπουλο να ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΜΕ 2400 Ευρώ για τα έξοδα που μας προκάλεσε.

Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια πολύ θετική εξέλιξη στον αγώνα μας να σταματήσει η περιβαλλοντική υποβάθμιση της Ίου. Ευχαριστούμε θερμά τους μάρτυρες υπεράσπισης του σωματείου στη δίκη, καθώς και τους εξαιρετικούς μας δικηγόρους.