Οι illuminati του περιβάλλοντος

Άρθρο του Μιχάλη Ιακωβίδη, καθηγητή στο London Business School, για τις αστοχίες των κυβερνητικών πολιτικών ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Το άρθρο κάνει αναφορά και στο ζήτημα της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και στον «επενδυτή» της Ίου.