Χωροταξικός σχεδιασμός στις τουριστικές περιοχές

Άρθρο του Προέδρου του σωματείου μας, Δημήτρη Βαγιανού, στην Καθημερινή της Κυριακής 20 Αυγούστου για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Η κυβέρνηση σωστά έχει θέσει ως προτεραιότητα την εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων για τις περιοχές αυτές, καθώς οι οικιστικές πιέσεις είναι ισχυρές. Η υλοποίηση όμως στην πράξη πάσχει σοβαρά. Στόχος φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, και όχι η βιωσιμότητα του τουριστικου περιβάλλοντος σε βάθος χρόνου. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των τουριστικών περιοχών έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ίο είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα.