ΙΟΣ : Στην περιβαλλοντική καταστροφή προστέθηκε και το «απόρρητο» της περιβαλλοντικής πληροφορίας ! – Στις 4 Νοεμβρίου δημοσιεύεται, με άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, η διαχρονική…