Θερινό Σχολείο Βιοποικιλότητας 24-28 Ιουλίου 2023

#MarineBiodiversity #CitizenScience #SpeciesManagement

Το πέμπτο θερινό σχολείο βιοποικιλότητας έλαβε χώρα στον όρμο Τρεις Κλισσιές τις Ίου την περίοδο 24-28 Ιουλίου 2023. Διοργανώθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, με τη στήριξη του Συνδέσμου Ιητών, του Save Ios, του Save Wild, της Οικολογικής Συμμαχίας και των Νέων Πρασίνων.”

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

See Also

Public Event

Το σωματείο μας «Σώστε την Ίο (Save Ios)» αγωνίζεται με