Το Όραμά μας

Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Η Ίος είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων. Έχει περίπου 2000 κατοίκους και μέγεθος 108 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει πλούσια ιστορία, έναν από τους σημαντικότερους Πρωτοκυκλαδικούς οικισμούς, καθώς και πλήθος άλλων προστατευόμενων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Έχει πιο πολλές αμμουδιές από τα περισσότερα Κυκλαδονήσια, με πιο γνωστές αυτές στον Μυλοπότα και το Μαγγανάρι. Έχει προστατευόμενους υγρότοπους και καταφύγια άγριας ζωής. Η Ίος έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό της «Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» από το 1977.

Διατήρηση - Ισότητα - Σεβασμός - Ελευθερία

Το όραμά μας για την Ίο είναι να διατηρήσει τον χαρακτήρα, το πλούσιο παρελθόν, τον φυσικό πλούτο και την αρχιτεκτονική του κληρονομιά. να παραμένει ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Το νησί θα αναπτυχθεί βιώσιμα με τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από τέτοιες εξελίξεις να εξαπλώνονται στους κατοίκους, τους ντόπιους, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους των νησιών. Μια κοινότητα ανθρώπων καλά ενημερωμένων από πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Οι ανάπτυξη στην Ίο θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, με σεβασμό στο φυσικό της χαρακτήρα, εντός των κατευθυντήριων γραμμών χωροταξικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία και ποτέ δεν θα υπερβαίνουν τις δυνατότητες του νησιού. Βασιζόμαστε στην πεποίθηση ότι ό,τι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις έχει αποφέρει η ανθρώπινη παρέμβαση στο νησί θα αποκατασταθούν. Το μέλλον της Ίου είναι να παραμείνει ένα νησί προσβάσιμο σε όλους, ένα νησί όπου τα παιδιά μας μπορούν να παίξουν σε οποιαδήποτε από τις χρυσές αμμουδιές της και οι γονείς μας μπορούν να περπατήσουν ελεύθερα στην όμορφη ακτογραμμή της.

Χάρτης του Save Ios με όλες τις δημόσιες παραλίες του νησιού