Δείτε παρακάτω φωτογραφικό υλικό, που πιστοποιεί τις περιβαλλοντικές καταστροφές στην Ίο.

Κάνετε κλικ επάνω στους τίτλους για να δείτε την συλλογή φωτογραφιών από την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Κουμπάρα - Διακοφτό

Γέφυρα

Το Διακοφτό είναι βραχονησίδα που συνδέονταν με το κύριο μέρος της Ίου με στενή λωρίδα από βράχια, όπως φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία. Η αδειοδότηση του σύνθετου τουριστκού καταλύματος συμπεριλαμβάνει την κατασκευή γέφυρας που να συνδέει την βραχονησίδα με την παραλία. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες δείχνουν την κατασκευή της γέφυρας, τα μπετά στην παραλία, και την γενικότερη καταστροφή στο τοπίο. Αυτοψίες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχουν μάλιστα καταδείξει παρανομίες στην κατασκευή της γέφυρας.

Διακοφτό

Η πρώτη φωτογραφία δείχνει το Διακοφτό πριν τις επεμβάσεις. Η δεύτερη δείχνει την κατασκευή κατοικίας ακριβώς πάνω στην κορυφογραμμή, με ταυτόχρονη ισοπέδωση της κορυφογραμμής σε αισθητά χαμηλότερο ύψος. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες στη βραχονησίδα.

Παραλία Κουμπάρας

Αυτοψίες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχουν καταδείξει παραβάσεις και στην Κουμπάρα, που αφορούν την έκταση των κατασκευών και απόστασή τους από τη θάλασσα, την εκχέρσωση ρεμάτων και αλλοίωση μορφολογίας του τοπίου, την άνευ άδειας διάνοιξη οδού εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας, τη φύτευση δέντρων ξενικού είδους (φοίνικες ΗΠΑ και Μεξικού), την κατασκευή κτισμάτων χωρίς άδεια δόμησης, την παρεμπόδιση ελέγχου, και άλλες. Οι φωτογραφίες δείχνουν την εκτεταμένη φύτευση νέων φοινίκων.

Ράχες Παππά

Παραλία & Υγρότοπος

Οι πρώτες φωτογραφίες δείχνουν το μαγευτικό τοπίο πριν τις επεμβάσεις. Ο υγροτοπος ήταν ζωντανή και βαθιά λίμνη, με ψάρια, και τροφοδοτούταν από ρέματα που ερχόταν από τις γύρω βουνοπλαγιές. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες δείχνουν το τοπίο μετά την κατασκευή του ξενοδοχείου. Ο υγρότοπος είναι νεκρός, ρέματα έχουν επιχωματωθεί, και το τοπίο έχει αλλοιωθεί ριζικά.

Απαγόρευση εισόδου

Η παραλία δεν είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, ή η πρόσβαση είναι με δύσκολο τρόπο ή πληρωμή.