Πλήθος αυθαιρεσιών στο έργο “Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα (και των υποστηρικτικών αυτού έργων)” στην θέση Κουμπάρα – Διακοφτό στην Ίο, διαπιστώνει…