Εκθεση ελέγχου 2018 του σώματος επιθεωρητών και ελεγκτών ΥΠΕΝ

Πλήθος αυθαιρεσιών στο έργο “Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα (και των υποστηρικτικών αυτού έργων)” στην θέση Κουμπάρα – Διακοφτό στην Ίο, διαπιστώνει η νέα τακτική περιβαλλοντική επιθεώρηση του 2018, που έγινε από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και δημοσιεύθηκε στις 16.04.2019. Με το έγγραφο καλείται η παραβάτρια εταιρεία 105 Α.Ε. να απαντήσει επί των διαπιστώσεων του […]